بوتاکس - مراقبت هاب بعد از تزریق بوتاکس

  • مشاهده در قالب پی دی اف
فهرست مطلب
بوتاکس
عوارض
نگهداری بوتاکس
مراقبت هاب بعد از تزریق بوتاکس
تمامی صفحات

 

مراقبت‌هاي بعد از تزريق بوتاكس قسمت فوقاني صورت

تا 5 ساعت 5 كار را انجام ندهد:

1- نخوابد   2- سر را خم نكند  3- صورت را نشويد   4- فعاليت شديد انجام ندهد   5- ماساژ و خاراندن پيشاني ممنوع است.


بخش مياني صورت

بوتاكس sign است. تزريق زير جلدي است با زاويه 45 درجه و در هر طرف 1 نقطه و هدف عضله nasalis است. حداقل دوز تزريق شود. محل تزريق را ماساژ ندهيد.


ليفت كردن نوك بيني

تضعيف عضله Depressor nasi در بخش تحتاني تيغه وسطي بيني به منظور بالا رفتن نوك بيني با زاويه 45 درجه.


جلوگيري از گشادي سوراخ‌هاي بيني

با زاويه 45 درجه در هر طرف يك تزريق انجام مي‌شود. هدف عضله Dilatoralanasi و Levator Lab supenior است.


بخش تحتاني صورت و گردن


اطراف دهان

در اين ناحيه دقت شود تا از فلج كامل پيشگيري شود چرا كه در عملكرد لب اختلال ايجاد مي‌شود. بهتر است براي خطوط دور لب اين درمان با درمان‌هاي ديگر همراه شود .

عضله هدف Orbicularis Oris مي‌باشد .

تزريق با زاويه 45 درجه و در هر طرف 2-1 تزريق  است.


افتادگي گوشه خارجي لب

بايد به بيمار توضيح داده شود كه محدوديت‌هايي در سوت زدن، نوشيدن به دنبال تزريق رخ مي‌دهد .

عضله هدف Depressor anguli oris است .

تزريق با زاويه 45 درجه و در هر طرف 1 تا 2 نقطه و حداقل دوز و زير جلدي است .

محل عضله را با گفتن E پيدا مي‌كنيم .

عوارض: خنده نامتقارن، اختلال در سوت زدن و نوشيدن.


اصلاح لثه‌هاي فوقاني نمايان در هنگام خنده

تزريق در بخش خارجي پره بيني دو طرف با زاويه 45 درجه و زيرپوستي انجام مي‌شود.

در هر طرف 1 نقطه.

عوارض: غيرقرينگي خنده و حركات دهان در بلعيدن.

محل تزريق: خط فرضي پره بيني به وسط مردمك ترسيم شود 0/5cm بالاتر و خارج‌تر از پره بيني.


چروك‌هاي چانه Mental creases و Cobble stonchin

عضله چانه از ديواره دندان نيش منشاء و به پوست چانه متصل مي‌شود.

زاويه تزريق 45 درجه، در هر طرف 1 نقطه يا 1 نقطه در وسط، تزريق زيرپوستي به فاصله حداقل 1 سانتي‌متر از لب پايين (با برگرداندن لب پايين عضله منقبض مي‌شود).

محل تزريق را ماساژ به طرف پايين مي‌دهيم.

عوارض: غيرقرينه شدن دهان و بسته نشدن كامل دهان.

بخش مياني صورت


شما اینجایید: محصولات ما بوتاکس